Vi har flyttet!
Lunner kirkelige fellesråd har fått nye nettsider!
Gå til kirken.lunner.no eller klikk på bildet under.
Nye nettsider


Har du et ærend på de gamle sidene?
Gå til lunner-kirken.net/index.php eller klikk på bildet under.
Gamle nettsider